PVC – Polyvinylchlorid

Tekniske data

Vægtfylde: 1,4 g/cm3

Termisk udvidelses koefficient: 0,08 mm/moC

Min anvendelses temperatur:-30 oC

Max anvendelses temperatur: 60 oC

Formningstemperatur:140 – 170 oC

Brand: Brandhæmmet og er klassificeret V0 efter UL94.

Miljø:Opfylder RoHS direktiv.

Fødevare:Nogle typer er egnet til kontakt med fødevarer

Materiale beskrivelse

PVC har god bestandighed over for mange kemikalier. PVC har en god elektrisk isoleringsevne og lav vandabsorption. Massiv PVC er kendetegnet ved god mekanisk styrke, stivhed, hårdhed og dimensionsstabilitet. Kan leveres i bløde, håre, massive eller opskummet kvaliteter.

OBS

Som standard er PVC kuldeskør, men enkelte modificerede typer kan tåle frost.

Se også PVC Trovidur EC og PVC Trovidur ES.

Anvendelse

Anvendes i stor udstrækning i bygnings-, maskin- og skilte-industrien til:

Tagrender.

Gulvbelægninger.

Vinduesrammer.

Elkabler.

Rørsystemer.

Tanke.

Legetøj.

Lamper.

Mekaniske egenskaber

Høj stivhed.

Dimensionsstabil.

God slagstyrke.

Varianter

Massiv PVC leveres som plader, folier, rør og stænger.

Opskummet PVC leveres som plader med forskellig overfladeglans.

Kemikalieresistens

Bestandig over for mange syrer og baser, benzin, fedt og olier.

PVC er ikke bestandig over for estre, ketoner og aromatiske kulbrinter.

Bearbejdning

PVC kan bearbejdes med almindelige håndværktøjer og spåntagende udstyr.

PVC er kortspånet og generelt god at bearbejde.

Gode klæbe egenskaber.
Gode svejseegenskaber.