PTFE – Polytetraflourethylen

Tekniske data

Vægtfylde: 2,18 g/cm3

Termisk udvidelseskoefficient: 0,012 mm/moC

Min. anvendelses temperatur:-200 oC

Max. anvendelses temperatur: 260 oC

Formningstemperatur: oC

Brand:Er testet efter UL 94 og klassificeret V0.

Miljø:Opfylder RoHS direktiv.

Fødevare: Visse typer er egnet til kontakt med fødevarer.

Materiale beskrivelse

PTFE også kaldet TEFLON. Materialet kendes nok mest på den meget lave friktionsegenskab – lavest af alle plastmaterialer.PFTE har fremragende kemikaliebestandighed mod syrer, opløsningsmidler og basiske stoffer og har gode elektriske- og dielektriske egenskaber, er UV-resistent, har ingen fugtabsorption og angribes ikke af mikroorganismer.

OBS

UV bestandig.

Ved brand og i direkte kontakt med åben ild udvikles skadelige luftarter.

Anvendelse

Indenfor maskin- og fødevareindustrien:

Pumpedele.

Filtre.

Kar.

Tanke.

Rørsystemer.

Pakninger.

Bøsninger.

Glidelementer.
Lejer.

Isolatorer.

Mekaniske egenskaber

Meget lav friktionsegenskab.

Ringe styrke.

Koldflyder under belastning.

Dårlige slidegenskaber.

Varianter

Standard i plader, rundstænger og emnerør.

Standardkvalitet uden fyldstof.

Kan fås med tilsætning af 25% glas eller tilsætning af 15% grafit.
Imprægneret glasvæv - med og uden klæber på bagside og imprægneret bronzevæv - ætset én side.

Kemikalieresistens

Fremragende kemikaliebestandighed mod syrer, opløsningsmidler og basiske stoffer. Materialet kan damp-steriliseres.

Bearbejdning

PTFE kan bearbejdes med almindelige skærende værktøjer.

Det anbefales at køre med høj hastighed og lav tilspænding.

Køling bør foretages for at minimere spændinger.
Materialet er langspånet, hvorfor der skal tages højde for spånopbygning.
Kan ikke limes.