PETG – Polyethylenterephthalat

Tekniske data

Vægtfylde: 1,3 g/cm3

Termisk udvidelses koefficient: 0,05 mm/moC

Min anvendelses temperatur: -20 oC

Max anvendelses temperatur: 60 oC

Formningstemperatur: 120 – 160 oC

Brand:Varierende klassifikationer afhængig af type.

Miljø:Opfylder RoHS direktiv.

Fødevare: Nogle typer er egnet til kontakt med fødevarer

Materiale beskrivelse

PETG er et transparent materiale, med gode optiske egenskaber, materialet har gode formningsegenskaber og god slagstyrke.

OBS

Nogle typer har ringe UV-bestandighed og er vanskelige at klæbe.

Anvendelse

Maskinafskærmning.

Afdækninger.

Lampeglas.

Displays inden for reklame og skilteindustrien.

Mekaniske egenskaber

Høj overfladehårdhed.

Høj slagstyrke.

Gode tryk egenskaber.

Varianter

Leveres i plader og folier.

Kemikalieresistens

Hydrolytisk nedbrydning ved kontakt med vand over 55 oC.

Ikke bestandig over for stærke opløsningsmidler, syrer og baser.

Bearbejdning

Bearbejdes med spåntagende værktøj.

PETG kan koldbukkes op til 3 mm.

Kan stanses og klippes.