PEHD - Polyethylen High Density

Tekniske data

Vægtfylde: 0,95 g/cm3

Termisk udvidelses koefficient: 0,20 mm/moC

Min anvendelses temperatur:-60 oC

Max anvendelses temperatur: 100 oC

Formningstemperatur: oC

Brand: Kan fås som brandhæmmende type.

Miljø:Opfylder RoHS direktiv.

Fødevare: Nogle typer er egnet til kontakt med fødevarer.

Materiale beskrivelse

PEHD er en uigennemsigtigt termoplast, som har en god bestandighed over for mange kemikalier og fugt. PE har en høj kærvslagstyrke og isoleringsevne. Visse typer har en meget lav friktionskoefficient.

OBS

Coatning kan krakelere ved formning.

Der kan ikke limes på coatning.

Anvendelse

Blød overflade.

Dårlige klæbe- og lakeringsegenskaber.

Ringe UV bestandighed (Umodificerede kvaliteter).

Ringe dimensions stabilitet.

Mekaniske egenskaber

Stor sejhed, også ved lave temperaturer.

Gode slidegenskaber.

God resistens over for træthedsbrud.

Varianter

Standard i ekstruderede og pressede plader, som stænger, rør og svejsetråd.

Kan fås i mange farver.

PEHD kan fås brandhæmmende, og som køreplader med mønstret overflade.

Kemikalieresistens

Stor tæthed over for vanddamp.

Materialet er ikke bestandig over stærkt oxiderende kemikalier som salpetersyre.

PEHD er bestandig over for mange organiske opløsningsmidler.

Bearbejdning

Kan bearbejdes med spåntagende værktøj.

Materialet er langspånet, så man skal være påpasselig med spånopbygning.

PEHD 300 er svejsbar og har gode vakuum-formningsegenskaber.

PEHD 500 og 1000 har ringe svejsbarhed.