PC – Polycarbonat

Tekniske data

Vægtfylde: 1,2 g/cm³

Termisk udvidelses koefficient: 0,07 mm/moC

Min anvendelses temperatur: -40 oC

Max anvendelses temperatur: 120 oC

Formningstemperatur: 175 – 195 oC

Brand:Standard PC – testet efter EN13501-1, class B-s1, d0

Miljø: Opfylder RoHS direktiv.

Fødevare: Er egnet til kontakt med fødevarer.

Materiale beskrivelse

PC er et transparent materiale med gode optiske egenskaber. PC er især kendt for sin ekstremt gode slagstyrke både i kulde og ved høj temperatur. Standard PC er god at termoforme, og er velegnet til tryk og limning.

OBS

Ringe UV bestandighed hvis materialet ikke er UV-stabiliseret.

Standard ikke ridserobust.

Hydrolysefølsom, børn ikke anvendes i forbindelse med vand over 60 oC.

Anvendelse

Termoformede emner.

Lampeglas.

Sikkerhedsskærme.

Udstillingsmontre.

Indbruds- og skudsikker rude.

Mekaniske egenskaber

Høj slagstyrke og stivhed, jævnt fordelt over hele anvendelsestemperaturen.

Varianter

Standard i plader, stænger og folier.

Kvalitet med forbedret UV stabilitet.

Kvalitet med høj ridsefasthed.

Brandhæmmende kvalitet.

Kemikalieresistens

Bestandig i forbindelse med svage vandige opløsninger af syre og salte.

Ikke bestandig over for olie og fedt.

Ikke bestandig over for opløsningsmidler.

Ikke bestandig over for varmt vand over +60 oC over en længere periode.

Bearbejdning

Kan bearbejdes med spåntagende værktøj.

Kan koldbukkes op til 6 mm med skarp overmatrice.

Kan ultralyds-, friktions- og varmeluft-svejses.

Gode stanse og klippe egenskaber.

Generelt gode tryknings-egenskaber.