ABS – Acrylnitril Butadien Styren

Tekniske data

Vægtfylde: 1,06 g/m³
Termisk udvidelseskoefficient: 0,08 - 0,11 mm/
Min anvendelses temperatur: -85 ºC
Max anvendelses temperatur: -40 ºC
Formningstemperatur: 75 ºC
Brand: 150 - 180 ºC
Miljø: Som standard HB efter UL94.
Fødevare: Opfylder RoHS direktiv.

Materiale beskrivelse

ABS er et materiale med god ridsebestandighed, god slagstyrke – også i kulde. ABS er godt at termoforme og kan nemt limes og trykkes på. ABS har en god stivhed og dimensionsstabilitet med en høj overfladehårdhed.

OBS

Dårlig UV bestandighed ved u modificerede typer.

Dårlig bestandighed mod organiske opløsningsmidler.

Anvendelse

Termoformede emner.

Beholdere.

Kabinetter.

Legetøj.

Afdækninger.

Inventardele og møbler.

Mekaniske egenskaber

Høj slagstyrke og stivhed.

Stor overfladehårdhed.

God dimensionsstabilitet.

Varianter

Fås i typer, der UV-bestandig og brandhæmmet.

Standard som plade og stænger.

Lave minimumsmængder ved særfarver og narvede overflader.

Kemikalieresistens

Bestandig i forbindelse med svage vandige opløsninger af syre, baser og salte.

Har kun begrænset bestandighed over for olie og fedt.

Slet ikke bestandig over for opløsningsmidler.

Bearbejdning

Kan bearbejdes med spåntagende værktøj.

Kan Laserskæres indtil 4mm.

Kan termoformes, limes og svejses.

Kan overflade belægges.